See English Version

    آغاز ثبت نام همایش


     

    اولین همایش بین المللی نانوفناوری توسط پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران و با مشارکت دانشگاه های کشور عراق در اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد.

    از همه اساتید و پژوهشگران دعوت می شود از ابتدای آبان 98 با ثبت نام در پایگاه اینترنتی همایش نسبت به ارسال جدیدترین یافته های پژوهشی خود و مشارکت در این رویداد اقدام فرمایند.